Uncategorized

Жената в ролята на финансиста на семейството

В много от домовете жените са тези, които ръководят семейните финанси, и може да се каже, че ресурсите, с които семействата разполагат, са в най-добрите ръце. Нежният пол има инстинктивна реакция за съхранение на дома и семейството си и затова винаги мисли за изразходването на средствата от бюджета с интелигентност, благоразумие и най-вече – с огромна всеотдайност и ефективност. Това гарантира не само изпълнението на собствените ангажименти на жената и всички останали по поддръжката на дома, но и спестовност.

Женствената същност играе основна роля в задачата за управление на семейния бюджет. Тя дава условия за рационалност, хитрост, разумност и много други качества, които ѝ позволяват винаги да мисли за най-добрия и целесъобразен вариант, който да е адекватен за цялото семейство. Когато става въпрос за плащания и покупки, жената избира най-изгодното и едновременно с това качествено. Следи за навременно заплащане на сметките, защото редът и точността на плащането често довеждат до облекчаване на някои такси. Жената винаги има алтернативи и стратегии, които да облекчат бюджета.

Със сигурност има още аспекти, които да са в подкрепа на жените в ролята им на финансистите в семейството, но дори и само за този им труд и всеотдайност, трябва да им бъдем благодарни.