Uncategorized

Майката пеперуда

Развитието на копринената буба започва с яйцето. В началото те са малки точки, като песъчинки, подобни на бялата точка в средата на кокошето яйце. След известно време хоп – от тези песъчинки се появяват малки червейчета. Те се хранят само с листата на едно определено дърво и с нищо друго.

А какви лакомници са тези червейчета! Те ядат ли, ядат. Растат ли растат. Но какво щеше да се случи с малките копринени червейчета, ако ги нямаше листата, с които се хранят? В природата всичко е така организирано, че яйцата се снасят не точно това дърво.

Какво се е случило с пеперудата, която е снесла тези копринени буби? Тя е умряла веднага щом е снесла яйцата си, но е сторила това на място, където нейните яйца ще са в безопасност. Тя е оставила яйцата си точно на този вид дърво, тъй като само неговите листа могат да осигуряват храна на нейното потомство. Пеперудата никога не успява да види децата си, копринените червеи. Съществуват тайнствени закони и уредби, на които пеперудата трябва да се подчини. Но тя е успяла да осигури на копринените червеи условията, при които те да могат да се самоизградят.

За следващият стадий от развитието си, коприненият червей създава удивителна структура, в която може да се превърне в копринена пеперуда. С една непрекъсната нишка, той изгражда пашкул, който винаги има една и съща форма. Хората използват копринените червеи за изработка на коприна и други изящни материи.