Новинки от Мила

Етапи в живота на детето

Животът е едно голямо приключение , което още от самото си начало е изпълнено с вълнение.

Още с раждането, след първата глътка въздух, са видими признаците за вътрешен, психически свят.

След раждане детето преминава през определени периоди на развитие на физическо и психическо ниво. Първият период продължава от раждането до смяната на млечните зъби. Този период продължава приблизително до навършването на шест годишна възраст. Вторият период завършва с достигането на пубертета на около дванадесет годишна възраст. Третият период продължава до към осемнадесетата година . На осемнадесетгодишна възраст започват да растат мъдреците, а те показват, че тялото достига зрялост. Развитието на човека не спира дотук, но тази възраст се определя като важен обрат в живота на детето.

Гореописаните времеви отрязъци не са строго определени – съществуват разлики, както от индивид на индивид, така и на полова основа.

Вие съгласни ли сте с това разпределение на етапите на развитие на живота на детето?