Новинки от Мила

Чудесата на природата

Растежът и развитието чрез самостоятелна дейност са най-големите чудеса в природата. Развитието на всеки организъм трябва да протече в рамките на определен период от време. Няма по-добър пример за неотлъчно следване на законите на природата, освен този на сътворението. Това е всеобхватен процес, който не допуска възможността за неподчинение.

Възможно ли е тогава, след като всичко се подчинява на един тайнствен закон, след като всичко следва изпълнението на един даден план, само хората да не притежават закони, според които да се развиват? Всъщност ние хората се изграждаме според законите на развитие, но често оставаме слепи за тях и това пречи на чудото да се разкрие пред нас.

Израстването на листо от една пъпка е пример за развитие, което се случва пред очите ни. Същото се случва и при цветята. Всяко дете се ражда на този свят, без говор или координирани движения и се развива до самостоятелен индивид. Възможно ли е това да се случва без да се спазват законите на природата? Законите за развитие се случват със или без наше съгласие – те трябва да се наблюдават, да се установяват и да се следват.

Какво изумително чудо е животът, нали?