От Мила с любов

Най-важната роля в живота

Свикнали сме да мисли, че актьорите са единствените, които играят роли. Но всъщност всеки един от нас има такава. Дали ще бъде на син, дъщеря, майка, баща, специалист в работата си, забавният приятел, пътешественикът, мечтателят, няма значение. Всички те се променят според обстоятелствата и опитността. Има обаче една роля, която трябва да остане перманентна – може ли да я познаете?

Може би повечето от вас си мислят, че най-важната роля на човек в живота е да бъде смислен и активен участник в създаването на своя собствена съдба и даването на посока на своето съществуване. Точно затова човекът е надарен със способността да мисли, да избира и да действа, което го прави уникален.

В своята най-важна роля, човекът трябва да търси и открие идентичността си и смисъла в живота. Това включва откриване на интереси и ценности, които дават смисъл и направляват действията му. Човекът има възможността да се развива, да учи и да расте като индивид и през този процес да пише собствената си история.

Също така, най-важната роля на човека в живота е да създава и поддържа междуличностни връзки и взаимодействия с другите хора. Човекът е социално същество и се нуждае от подкрепа и общуване с другите, за да развива своите способности и да реализира потенциала си. Взаимодействието с другите хора предоставя възможност за сътрудничество, създаване на смислени връзки и обогатяване на личния опит.

Всичко това обаче е свързано с едно – през целия този път да бъде добър. Именно това е най-важната ни роля. Независимо от обстоятелствата, целите, които сме си поставили, срещите с различни хора, да се опитваме да разбираме, да толерираме, да даваме любов. Според мен по този начин ще разберем истинския смисъл на живота и ще оставим в следа в човечеството. Това ще продължава и след нас да носи доброта.