• Новинки от Мила

    MAGIC! и хита им Rude

    Днес ми е музикално и понеже често си припявам тази песен в последно време, реших днес да ви я споделя. Честно казано, не е най-великата на света, но нещо в нея ме кара да си я тананикам често. Клипът също е забавен и смятам, че показва типична ситуация. Баща, който не харесва приятеля на дъщеря си, и се опитва да ги държи на разстояние един от друг. Но, нали знаете, младите са упорити и не се отказват лесно. Отстрани е забавно, но ще се изненадам, ако има човек, на когато подобна сцена му е чужда.