• Новинки от Мила

    Хора с трудни характери

    Темерут, проклетия, гаден характер, лош човек… все названия за някого, който в даден момент ни дразни. Всъщност не  мисля, че такива хора са изобщо лоши. Е, може би сред тях има и злобари, но опитът ми на жена, живяла години с мъж  с…хм… тежък характер, ми показва, че голям процент от точно, точно тия хора се чувстват по-скоро неразбрани и не знаят как да отреагират правилно на света. Затова често се мръщят, реагират остро, склонни са да те обидят дори без да искат, само защото с нещо си ги накарал да се чувстват застрашени. Затова околните нерядко ги избягват. Те самите съзнават, че не са харесвани, но не откриват начин…