• Новинки от Мила

    Не подценявайте рецепиентите

    Едва ли за вас ще е нещо ново, ако ви кажа, че живеем във век, в който всеки пише, създава, публикува и споделя каквото и когато пожелае. Аз самата го правя под формата на този блог под формата на мой личен онлайн дневник. Истината е, че не само в дигитален формат обема на производство е буен и с непрестанен ръст. Ежегодно се издават хиляди книги само на български език, а не ми се мисли какво е положението в световен мащаб. Опитвали ли сте да пресметнете също така колко нови сериала са пускат всяка година в чужд ефир? Не са малко и по мое мнение тенденцията е да стават все повече…