• От Мила с любов

    Промяна и адаптация

    Промяната и адаптацията са важни процеси за личен и професионален растеж. Ето някои стъпки, които можете да последвате, за да се променяте и адаптирате: Самосъзнание: Разберете своите силни и слаби страни, ценности и цели.Изследвайте какво искате да промените и защо. Установете конкретни цели: Определете ясни, измерими и достижими цели за промяната.Разработете план за постигане на тези цели. Научете се от опита: Познайте своите грешки и успехи и използвайте ги като уроци за бъдещето.Бъдете отворени към конструктивната критика и обратната връзка. Променяйте навици: Идентифицирайте навиците, които искате да промените, и заменете ги с нови, положителни навици.Бъдете последователни в прилагането на новите навици. Развивайте умения: Учете нови умения и знания, свързани с…

  • Новинки от Мила

    Комплекси

    Винаги съм смятала, че до четиридесет години човек трябва да се е помирил не само със себе си, но и с начина, по който изглежда. Един не си харесва носа, друг устните, трети нещо друго, ама не ми стои много нормално да тръгнеш да си поправяш несъвършенствата в една зряла възраст, когато вече трябва да ти е кристално ясно, че външността е важна, но не и определяща за нещата, които ти се случват или не се случват в живота ти, че много недобре изглеждащи хора успяват да постигнат професионален, семеен и обществен комфорт, за който мнозина красавци и красавици само биха могли да мечтаят. Сигурно вече се питате какво е…