Новинки от Мила

Деленето на приятели

Днес ще пиша по една тема, която ме вълнува доста отдавна , но съвсем наскоро мислите ми бяха провокирани в тази посока за пореден път. Става въпрос за това: първо, трябва ли да делим приятелите си в отделни групи, и второ, когато организираме празнични събития – рождени или именни дни, – трябва ли с всяка група да празнуваме отделно. Имам приятелка, доста близка при това, която от години процедира по този начин: когато празнува рожден или имен ден, на единия ден събира приятелите си по професионална линия, които са в едната група, а на другия ден – останалите. Двете групи на общ празник никога не са били. Тя винаги се мотивирала с това, че хората от двете групи са много различни и балансът при една обща сбирка би бил труден. През годините съм се опитвала да не обръщам внимание много на тоя факт, защото в една доста голяма степен приятелството е и компромис. Но да ви кажа честно, напоследък доста сериозно се дразня от тоя факт, защото ми се струва прекалено неуважително, някак подценяващо и сериозно противоречащо на вижданията ми за приятелство. А те са, че приятелството е преди всичко усещане и стремеж за постигане за общност, на различни нива и в различни посоки, с другия, с другите. И винаги съзнателно, понякога с цената на малко повече усилия, съм се стремила да създавам такова усещане за общност при много различните ми приятели. Винаги на празници ги събирам всичките – да, балансът между хора с различни професии, различни интереси, различно образование, различни финансови възможности, различна сексуална ориентация даже, не е лесен. Но кой е казал, че приятелството е от лесните неща в живота?!

Leave a Reply